Over

FOSFOR gaat om onderzoeken, managen en  presenteren van ideeën. Onder deze naam werken we samen aan projecten en initiatieven die we zelf belangrijk vinden.

Een goed idee moet vertaald worden in een aanpak. Wat is er nodig aan ingrediënten en partijen? Die brengen we samen en bepalen de beste route naar een zichtbaar eindresultaat.

Je kunt bij ons aankloppen voor een analyse, onderzoeksvraag of project, maar ook projectmanagement, communicatie en eindredactie hebben we in huis.

We geloven in samenwerking met ervaringsdeskundigen en/of met eindgebruikers. En anders doen we het niet. We werken vanuit een visie op meedoen in de samenleving  waarbij gelijkwaardigheid de rode draad is. Waar een wil is, is een weg en vooral de bereidheid om anderen te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun eigen visie en plan.

Esmeralda van der Naaten is een ervaren projectleider, gedreven door gelijkwaardigheid in het sociaal domein en altijd op zoek naar inhoud en vernieuwing. Kennis van onderzoek, projectmanagement, fondsenwerving, (Europese) samenwerking en liefde voor ervaringsdeskundigheid en empowerment.

Op dit moment bezig met het ontwikkelen van de Coöperatie Amsterdams Netwerk Ervaringskennis, onderzoeksbureau Meetellen.nl en leeromgeving voor ervaringsdeskundigen CollegED in Amsterdam.

linkedin profiel van Esmeralda

Meer informatie, neem contact op.