Over

FOSFOR gaat om onderzoeken, managen en  presenteren van ideeën.

  • Onderzoek: vertalen van de vraag in een onderzoeksvoorstel of project.
  • Projectmanagement: wat is er nodig aan ingrediënten en partijen, die brengen we samen en  bepalen de beste route naar het eindresultaat.
  • Presenteren: eindredactie om een scherpe, kwalitatief goede on- en offline presentatie tot stand brengen.

Je kunt bij ons aankloppen voor een analyse, onderzoeksvraag of project, maar ook projectmanagement, copywriting en eindredactie hebben we in huis.

We geloven in samenwerking met ervaringsdeskundigen en/of met eindgebruikers. Zo krijg je draagvlak en resultaten die aansluiten op de vraag.

Esmeralda van der Naaten is van huis uit psycholoog en generalist. Vanuit verschillende (werk)verbanden heeft zij een visie op meedoen in de samenleving ontwikkeld, waarbij gelijkwaardigheid de rode draad is. Waar een wil is, is een weg en vooral de bereidheid om anderen te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun eigen visie en plan.

linkedin profiel van Esmeralda

Meer informatie, neem contact op.