Ervaring

FOSFOR heeft actuele kennis over:

 • Vakvereniging voor Ervaringswerkers, bestuur
 • Sociale firma´s
 • Fondsenwerving
 • OGGz, GGZ
 • Zorgstelsel (ZVW, AWBZ, Wmo)
 • Overheid
 • Cliëntenparticipatie en medezeggenschap
 • Herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid

Ervaring in:

 • Projectmanagement
 • Onderzoek
 • Conceptontwikkeling
 • Fondsenwerving
 • beleidswerk
 • Vormgeving
 • Eindredactie

Netwerk:

 • Marketing
 • Juridisch advies

Enkele voorbeelden:

Onderzoek Kwalitatief onderzoek: het gaat om de inhoud. Op zoek naar het antwoord op een vraag, niet door tellen, maar door denken, vragen en structureren.

 • Onderzoek vanuit cliëntenperspectief Eigen regie in crisis (2012)
 • (O)GGZ spiegel: toetsen van het beleid van de gemeente Amsterdam
 • Effectmeting Amsterdamse Participatiemarkt (2010)
 • Marktanalyse voor het ontwikkelen van een woon- werkgemeenschap voor jongeren met autisme
 • Het aanbod van de Vrijwilligersacademie Amsterdam: opzet en begeleiding van studenten in een onderzoek naar het gewenste aanbod van deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers in Amsterdam (2009)
 • Tevredenheidsonderzoek onder deelnemers van de Stichting Amsterdamse Vriendendiensten (2008)
 • (In samenwerking met anderen) Onderzoek cliëntenperspectief meerwaarde ACT teams
 • (In samenwerking met anderen) Onderzoek informatiebehoefte onder GGZ cliënten

Projectontwikkeling

 • Ontwikkeling Groeistrategie Talentcoach in het kader van deelname aan het Oranjefonds Groeiprogramma (2012)
 • Schulddienstverlening voor Voedselbank Amsterdam (2011)
 • Leun- en steun contacten voor cliënten van het Steunpunt GGZ
 • Homeservice Amsterdam

Projectondersteuning

 • Ondersteuning subsidieaanvraag European Social Fund Ondersteuning NAP-groep, semiformeel adviesorgaan in de gemeente Amsterdam
 • Ondersteuning diverse (onderzoeks)begeleidingscommissies
 • Ondersteunen en adviseren cliëntenraden en (alternatieve vormen van) medezeggenschap
 • Functie van vertrouwenspersoon

Training & coaching: leren leren.

 • Individuele coaching
 • Opzet en begeleiding van trainingen waarbij cliënten hulpverleners trainen in Amsterdam
 • Trainingen in het Oosten van Europa over cliëntenparticipatie, medezeggenschap en rehabilitatie aan cliënten en professionals
 • workshop zelfmanagement in de eerste lijn
 • workshop regie van de cliënt in het maatschappelijk steunsysteem.

Communicatie:

structuur aanbrengen is de kern. Dat kan door de zaken anders op te schrijven, te organiseren of het er anders uit laten zien.

 • Verantwoording en subsdieaanvragen in opdracht van stichting De Omslag (2008 en 2009)
 • Informatie teksten en brochures ten behoeve van participatie en dagbestedingsprojecten in Amsterdam in opdracht van stichting De Omslag (2009)
 • Redactie en vormgeving Het zwarte gat, ervaringen met depressie. René Kragten, LPGGz (2009)
 • Redactie en vormgeving De ideale hulpverlener, Basisberaad Rijnmond, Rotterdam (2007)
 • Schrijven brochure voor het Zorg Service Centrum AMC De Meren (2009)
 • Ontwikkeling van een handleiding voor het schrijven van een reactie op het rapport van de Raad voor de Kinderbescherming