Publicaties

Eigen regie in crisis?

september 2012

Een bijzonder onderzoek onder leiding van Georgette Groutars. Het onderzoek is bijzonder, omdat het de eerste keer is dat cliënten geraadpleegd zijn over hun ervaringen vlak na binnenkomst bij de Spoedeisende Psychiatrie. Bovendien was de inzet van ervaringsdeskundigen een doorslaggevende succesfactor.

 


Aangenaam kennis te maken

juni 2010

In 2010 is het werk van de Vrijwilligersacademie geëvalueerd door onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met Fosfor. Fosfor heeft de inhoudelijke en praktische begeleiding van studenten en het onderzoek als geheel verzorgd. Het resultaat is een rapport met waardevolle aanbevelingen om de doelen van de Vrijwilligersacademie – een meer gestructureerde opleiding, een goede aansluiting bij de praktijk – te realiseren.

 


De Verbindende Schakel

juni 2010

Het project «beleidsparticipatie moeilijk bereikbare groepen» oftewel Ambassadeursproject richt zich op doelgroepen die in potentie meer moeite kunnen hebben om hun opvattingen over de Wmo of onderdelen daarvan kenbaar te maken. Door inzet van de methodiek van het werken met ambassadeurs wordt een verbindende schakel gemaakt tussen aandachtsgroepen en gemeente.

 


De Ideale Hulpverlener

juni 2007

 


Uw Kind & Jeugdzorg, rechten en plichten van ouders

december 2004