Publicaties


Meetellen

Ervaringsdeskundige medewerkers en onderzoekers doen kwantitatief en kwalitatief onderzoek vanuit het perspectief van de mensen waar het onderzoek om draait. Diverse onderzoeken zijn te vinden op de website van Meetellen onder onderzoek.

De Groene Golf

Een actieonderzoek en focusexperiment in de gemeente Amsterdam. Het doel van De Groene Golf was te komen tot structurele oplossingen voor belemmeringen bij het zetten van stappen in participatie. Zie voor meer informatie de projectpagina van stichting De Omslag.

Literatuurstudie effect van 1-op-1 maatjescontact

Met deze literatuurstudie in opdracht van De Regenboog Groep is onderzocht wat het effect van informele zorg door middel van een-op-een ondersteuning met een getrainde vrijwilliger is. Uit de literatuur blijkt dat deelnemers meer zelfvertrouwen, betere sociale vaardigheden, groter netwerk en meer activiteiten rapporteren.

Aangenaam kennis te maken

Het werk van de Vrijwilligersacademie is geëvalueerd waarbij Fosfor de inhoudelijke en praktische begeleiding van studenten en het onderzoek als geheel heeft verzorgd. Het resultaat is een rapport met waardevolle aanbevelingen om de doelen van de Vrijwilligersacademie – een meer gestructureerde opleiding, een goede aansluiting bij de praktijk – te realiseren.


De Verbindende Schakel

Het project «beleidsparticipatie moeilijk bereikbare groepen» oftewel Ambassadeursproject richt zich op doelgroepen die in potentie meer moeite kunnen hebben om hun opvattingen over de Wmo of onderdelen daarvan kenbaar te maken. Door inzet van de methodiek van het werken met ambassadeurs wordt een verbindende schakel gemaakt tussen aandachtsgroepen en gemeente.


De Ideale Hulpverlener


Uw Kind & Jeugdzorg, rechten en plichten van ouders